เวลาพาฉันมา...

posted on 28 Nov 2012 18:34 by pang-loveis
 
เวลาพาฉันมา...
เวลาพาฉันไป..
วิวข้างทางสวยเหลือเกิน..
ฉันบันทึกภาพเหล่านั้นไว้...
ปลายสุดของการเดินทาง...
ฉันจะพบกันสถานีที่ชื่อว่า "บ้าน"
 
 
 
 
 
 
 
 
แด่ การเดินทาง
 
หมื่นไมล์
28/11/55